Rotate

כלי סיבוב התצוגה.


הפעלה: קליק גרירה ושחרור.

הערה: הכלי לא פועל עם כל כרטיסי המסך.

 

סרגל הכלים‬ ‎‫מאפיינים נוספים (הממוקמים בסרגל האפשרויות של הכלי):


Rotation Angle: מאפיין את זווית סיבוב התצוגה

הפעלה:‬ יש מספר דרכים להגדיר את זווית הסיבוב של התצוגה:

1) קליק גרירה ושחרור על גבי התמונה עצמה

2) הקלדת ערך מספרי בתיבת המלל הסמוכה למונח

Rotate Angel (3 קליק גרירה ושחרור כאשר הקליק הראשון ממוקם מעל המונח

Rotate Angel (4 קליק גרירה ושחרור לצורך הזזת החוגה הסמוכה לתיבת המלל

 

Reset View: מאפס את זווית סיבוב התצוגה

הפעלה:‬ קליק על הכפתור.

 

Rotate All Windows: הפעלת הכלי תשפיע על כל הקבצים הפתוחים

גלילה לראש העמוד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email