Lasso

כלי הלאסו מכיל שלוש שיטות סימון בציור:

Lasso: המאפשר ציור חופשי של אזור הסימון

הפעלה: קליק גרירה ושחרור. במידה ונקודת ההתחלה לא זהה לנקודת הסיום יווצר קו המחבר ביניהם על מנת שמתחם הסימון יאושר

 

Polygonal: מצולע, המאפשר לצייר את הסימון בקווים ישרים

הפעלה: קליק ושחרור לקביעת נקודת תחילת הסימון, וקליק ושחרור נוסף יצור קו בין שתי הנקודות, כדי לסיים צריך לעשות קליק כפול.

 

Magnetic: מגנטי, המאפשר ציור חופשי אבל נדבק לאזורים בהם יש הפרשי ניגודיות Contrast (למשל גבולו החיצוני של האובייקט המיועד לסימון).

הפעלה: קליק, שחרור, הזזת הסמן בסמוך לגבולות יעד הסימון וקליק כפול לסגירת מתחם הסימון.

סרגל הכלים‬ ‎‫מאפיינים נוספים (הממוקמים בסרגל האפשרויות של הכלי):

סימון חדש (ברירת המחדל): יצירת אזור סימון חדש

הפעלה:‬ סימון האזור נעשה על ידי קליק גרירה ושחרור.

 

הוספה לסימון: הוספת סימון לאזור סימון קיים

הפעלה:‬ סימון האזור נעשה על ידי קליק גרירה ושחרור (Shift (לפני הקליק)).

 

הסרה מסימון: החסרת סימון מאזור סימון קיים

הפעלה:‬ סימון האזור נעשה על ידי קליק גרירה ושחרור (Alt / Opt (לפני הקליק)).

 

השארת אזורים חופפים

הפעלה:‬ סימון האזור נעשה על ידי קליק גרירה ושחרור.

 

Feather: מרכך את גבולות הסימון

הפעלה:‬ הכנסת ערך בשדה מגדירה את מידת הרכות של גבולות הסימון בפיקסלים וחייבת להעשות לפני השימוש בכלי כדי שתהיה פעילה.

 

Anti-alias: מחליק את גבולות הסימון בזמן סיום פעולת הסימון

הפעלה:‬ קליק בצ’ק בוקס, טיפ: מומלץ להשאיר פעיל תמיד.

 

Width: הגדרת טווח חיפוש הפרשי הניגודיות מהאזור בו מציירים את הסימון

הפעלה:‬ הקלדת הערך הרצוי בתיבת המלל הצמודה למילה Width.

הערה: קיים רק בכלי המגנטי

 

.Magnetic Lasso Contrast: הגדרת ערך הפרשי הניגודיות אליהם הסימון נצמד (הגדרת ערך נמוך תגרום לסימון להיצמד באזורים בהם הניגודיות נמוכה ולהיפך)

הפעלה:‬ הקלדת הערך הרצוי בתיבת המלל הצמודה למילה Contrast.

הערה: קיים רק בכלי המגנטי Magnetic Lasso

 

Frequency: הגדרת תדירות יצירת נקודות הביניים היוצרות את רצף הסימון

הפעלה:‬ הקלדת הערך הרצוי בתיבת המלל הצמודה למילה Frequency.

הערה: קיים רק בכלי המגנטי .Magnetic Lasso

 

השפעת עכבר עט: שינוי ערך ה- Width לפי לחץ העכבר עט

לכפתור שתי מצבים: פעיל (לחוץ) ולא פעיל (משוחרר).

הערה: קיים רק בכלי המגנטי Magnetic Lasso

Refine Edge:

הפעלה: קליק על הכפתור יפתח את חלון ה – Refine Edge.

גלילה לראש העמוד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email