Color Range

כללי:

color range או טווח צבע הינה חלונית המאפשרת סימון של טווח צבעים על גבי תמונה או מתוך אזור מסומן.

כפתורים:

ישנם חמישה כפתורים בחלונית זו, מתוכם אחד מוסתר:
1) OK- אישור (Enter) – מאשר את הערכים הפעילים וסוגר את החלונית.
2) Cancel – ביטול (Esc) – מבטל את הערכים הפעילים וסוגר את החלונית.
3) Reset – איפוס (Alt / Opt + קליק) – מחזיר את ערכי הצבע הפעיל למצב בו היו כאשר החלונית נפתחה ולא סוגר את החלונית.
4) Load -העלאת מאפיינים – מאפשר להעלות ערכים שנשמרו מראש.
5) Save – שמירה – מאפשר שמירה של ערכי החלון לצורך העלאה עתידית.

 

Select:

מאפשר לברור בין מספר דרכים לסימון הצבע, ביניהן רשימה של צבעים והאפשרות המקנה את מלוא הגמישות שהחלונית מאפשרת והיא: Sampeled Colors אשר מאפשרת את דגימת ערכי הצבע בעזרת כלי הטפטפת לצורך בחירת טווח הצבע.

הפעלה: קליק על הקומבו בוקס ובחירה באפשרות המתאימה.

 

Fuzziness:

מאפיין את טווח הקרבה לערך הצבע המדוייק שנבחר כדי לספח אותו לאזור הבחירה. ככול שהערך המספרי קטן יותר כך טווח הקרבה קטן וכפועל יוצא רק ערכי צבע קרובים יסופחו לאזור הסימון.

הערה: אפשרות זו פעילה רק כש – Sampeled Colors פעיל.

הפעלה: גרירת המכוון על גבי סרגל המכוון או הקלדת ערך מספרי בתיבת המלל הסמוכה למילה Fuzziness.

 

Localized Color Clusters:

מאפשר הגדרת טווח על פי קרבה לאזור/י לקיחת הדגימה/ות של הערכים.

הערה: אפשרות זו פעילה רק כש – Sampeled Colors פעיל.

הפעלה: קליק על הצ'ק בוקס יגדיר אפשרות זו כפעילה.

 

Range:

מאפיין את טווח הקרבה האזורית למיקום הדגימה/ות של הערכים. כדי לשלול סיפוח של אותו טווח צבע מאזורים מרוחקים ממיקום לקיחת הדגימה/ות. ערכים מספריים נמוכים יגדירו כי האזור המסופח לטווח הסימון קטן ולהפך.

הערה: אפשרות זו פעילה רק כש – Sampeled Colors פעיל.

הפעלה: גרירת המכוון על גבי סרגל המכוון או הקלדת ערך מספרי בתיבת המלל הסמוכה למילה Fuzziness.

 

Selection:

מגדיר כי התצוגה הממוזערת המופיעה בתוך החלונית תוצג כמסכה.

הפעלה: קליק על העיגול הסמוך למילה המתארת את אופיה של האפשרות יברור אותה מבין שאר האפשרויות.

 

Image:

מגדיר כי התצוגה הממוזערת המופיעה בתוך החלונית תוצג כתמונה.

הפעלה: קליק על העיגול הסמוך למילה המתארת את אופיה של האפשרות יברור אותה מבין שאר האפשרויות.

 

Selection Preview:

מגדיר את אופי תצוגת התמונה עצמה בזמן השימוש בחלונית.

הפעלה: קליק על הקומבו בוקס ובחירה באפשרות המתאימה.

 

דגימה חדשה:

כל דגימה תמחק את כל הדגימות הקודמות.

הפעלה: קליק על גבי התמונה באזור בו קיים הצבע המיועד לסימון.

 

הוסף דגימה:

כל דגימה תתוסף לדגימות הקודמות.

הפעלה: קליק על גבי התמונה באזור בו קיים הצבע המיועד לסימון.

קיצור דרך: Shift + Click.

 

הסר דגימה: כל דגימה תסיר מהטווח של תוצר הדגימות הקודמות.

הפעלה: קליק על גבי התמונה באזור בו קיים הצבע המיועד לסימון.

קיצור דרך: Opt / Alt + Click.

 

Invert:

הופך את הבחירה.

הפעלה: קליק על הצ'ק בוקס הופך אפשרות זו לפעילה / לא פעילה.

רוצים פרטים על הקורסים שלנו?

צלצלו 077-6161612
או הירשמו לקורס עכשיו

עיינו בספר פוטושופ העדכני ביותר
למדו איך להיות מאסטרים בפוטושופ!

הכירו את פיקסלפרס

מערכת ליצירת אתרי וורדפרס בנוייה במיוחד עבור מעצבים
מיועד למעצבים
גלילה לראש העמוד