Color Picker

בוחר הצבע, חלונית צבע או בשמה הלועזי color picker מאפשרת אפיון ערכי צבע במספר דרכים.

כפתורים:

ישנם חמישה כפתורים בחלונית זו, מתוכם אחד מוסתר:
1) OK- אישור (Enter) – מאשר את הערכים הפעילים וסוגר את החלונית.
2) Cancel – ביטול (Esc) – מבטל את הערכים הפעילים וסוגר את החלונית.
3) Reset – איפוס (Alt / Opt + קליק) – מחזיר את ערכי הצבע הפעיל למצב בו היו כאשר החלונית נפתחה ולא סוגר את החלונית.
4) Add To Swatches – הוסף לטבלת הצבעים השמורים – מוסיף את ערכי הצבע הפעיל לרשימת ה- Presets.
5) Color Libraries – ספריית צבעים – משנה את תצוגת החלונית כדי לאפשר בחירה של צבע על פי רשימות מוכנות מראש כמו למשל בשיטת PANTON.

 

current:

מציג את תוצר ערכי הצבע כפי שהיו מאופיינים בעת פתיחת החלונית.

 

new:

מציג את תוצר ערכי הצבע כפי שהם מאופיינים כעת.

 

Only Web Colors:

מסתיר צבעים שלא מומלצים לשימוש באינטרנט.

הפעלה: קליק על הצ'ק בוקס תהפוך אפשרות זו לפעילה.

 

מודל צבע מסוג HSB:

H: מגדיר כי ערכי הגוון שיוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית וערכי הרוויה והבהירות שיוצגו בטבלה השמאלית.

S: מגדיר כי ערכי הרוויה יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי הגוון ובהירות יוצגו בטבלה השמאלית.

B: מגדיר כי ערכי הבהירות יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי הרוויה וגוון יוצגו בטבלה השמאלית.

הפעלה: קליק על אפשרות זו בתיבת האפשרויות תברור אותה מבין האחרות.

 

מודל צבע מסוג RGB:

R: מגדיר כי ערכי האדום יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי הירוק וכחול יוצגו בטבלה השמאלית.

G: מגדיר כי ערכי הירוק יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי הכחול ואדום יוצגו בטבלה השמאלית.

B: מגדיר כי ערכי הכחול יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי הירוק ואדום יוצגו בטבלה השמאלית.

הפעלה: קליק על אפשרות זו בתיבת האפשרויות תברור אותה מבין האחרות.

 

מודל צבע מסוג RGB:

L: מגדיר כי ערכי עוצמת ההארה יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי צבע א' וצבע ב' יוצגו בטבלה השמאלית.

A: מגדיר כי ערכי צבע א' יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית ושערכי צבע ב' ועוצמת ההארה יוצגו בטבלה השמאלית.

B: מגדיר כי ערכי צבע ב' יוצגו בציר האנכי בתיבה הימנית עוצמת ההארה וצבע א' יוצגו בטבלה השמאלית.

הפעלה: קליק על אפשרות זו בתיבת האפשרויות תברור אותה מבין האחרות.

 

מודל צבע מסוג CMYK:

כללי: מציג את התרגום של ערכי מודל הצבע ממשפחת המודלים של תמונה מוקרנת ובנוסף מאפשר הקלדת ערך מספרי על פי הצורך.

הערה חשובה: כיוון שיש הפרש בין טווח הצבעים של תמונה מוקרנת לתמונה מודפסת (בפשטות: ההבדל בין עוצמת הארה לבין בהירות), קימת אזהרה, במידה ונבחר צבע שלא יכול להיות מופק בתמונה מודפסת. סמל האזהרה מוצג כסימן קריאה שחור בתוך משולש צהוב, ומופיע מימין לתיבת הצגת הצבע החדש. במקרה כזה, קליק על אותו הסמל ישנה את אפיון הצבע לערכים הקרובים ביותר שכן יכולים להיות מופקים בתוצר מודפס.

הפעלה: הקלדת ערך מספרי בתיבת המלל.

 

השיטה ההקסדצימלית "#":

מציג את תרגום ערכי הצבע ממודל הצבע RGB על פי השיטה ההקסדצימלית, ובנוסף מאפשר הקלדת ערך הקסדצימלי לצורך הפקת אותו הצבע במודלים האחרים.

הפעלה: הקלדת ערך בתיבת המלל.

רוצים פרטים על הקורסים שלנו?

צלצלו 077-6161612
או הירשמו לקורס עכשיו

עיינו בספר פוטושופ העדכני ביותר
למדו איך להיות מאסטרים בפוטושופ!

הכירו את פיקסלפרס

מערכת ליצירת אתרי וורדפרס בנוייה במיוחד עבור מעצבים
מיועד למעצבים
גלילה לראש העמוד