Adjustment Layer

שכבות‭ ‬כיול‭ / ‬שינוי – Adjustment Layers

שכבות‭ ‬המאפשרות‭ ‬לבצע‭ ‬שינויים‭ ‬של‭ ‬ערכים‭ ‬שונים‭ ‬כגון‭ ‬הבהרה‭, ‬הכהייה‭ ‬וכו‮’‬‭ ‬לכל‭ ‬השכבות‭ ‬הממוקמות‭ ‬תחתן‭ ‬בסדר‭ ‬ההיררכי‭ ‬בלשונית‭ ‬השכבות‭.‬

ישנם‭ ‬סוגים‭ ‬שונים‭ ‬של‭ ‬שכבות‭ ‬כיול‭ ‬כאשר‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬של‭ ‬שכבת‭ ‬כיול‭ ‬מאפשרת‭ ‬לבצע‭ ‬שינויים‭ ‬עבור‭ ‬קבלת‭ ‬תוצאה‭ ‬מסויימת‭.‬

הפעלה‭:‬

לשונית‭ ‬זו‭ ‬מיועדת‭ ‬ליצירת‭ ‬שכבות‭ ‬כיול‭ ‬בלבד‭ ‬לא‭ ‬לעריכתן‭. ‬מעבר‭ ‬העכבר‭ ‬מעל‭ ‬סמל‭ ‬המייצג‭ ‬שכבת‭ ‬כיול‭, ‬יציג‭ ‬בחלקו‭ ‬העליון‭ ‬של‭ ‬הלשונית‭ ‬את‭ ‬שמה‭ ‬של‭ ‬שכבת‭ ‬הכיול‭.‬

קליק‭, ‬יצור‭ ‬את‭ ‬שכבת‭ ‬הכיול‭ ‬ויעביר‭ ‬מיד‭ ‬ללשונית‭ ‬המאפיינים (מתוארת‭ ‬בסוף‭ ‬פרק‭ ‬שכבות).

מידע מעמיק יותר נמצא בספר פוטושופ בעולם האמיתי

גלילה לראש העמוד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email